Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". De naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben is bekend, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald; denk hierbij aan naam van een persoon of een huis- of emailadres.

 

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan; gegevens worden niet langer bewaard dan het doel waarvoor de gegevens gevraagd zijn.

 

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Verwerken van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het daaromtrent bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

 

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Cookies
Net als veel websites maakt deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs. Het kan geen virussen of gevaarlijke bestanden verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft.

 

Cookies zijn in principe niet gevaarlijk. Het zijn gewone tekstbestanden en geen software. Ze verwijderen geen gegevens van je computer en sturen ook geen informatie op de achtergrond. De inhoud van cookies kan in uitzonderlijke gevallen een gevaar vormen voor uw privacy. Ze kunnen namelijk persoonlijke informatie vasthouden over uw surfgedrag, en mogelijk zelfs vertrouwelijke informatie zoals wachtwoorden. Directe cookies van betrouwbare sites vormen normaal gesproken geen gevaar. Met indirecte cookies én cookies van twijfelachtige websites moet u altijd voorzichtig zijn.

 

Onze cookies

Functionele Cookies

Naam

Cookienaam

Type

Doel van de cookies

Sessie en Authenticatie

PHPSESSID

First

Algemene sessie cookie die iedere website standaard aanmaakt.

 

Non-functionele Cookies

Naam

Cookienaam

Type

Doel van de cookies

Google Analytics

_ga, _gali

First

Bijhouden van statistieken

Google Analytics

_utma

First

Onderscheidt gebruikers en sessies.

Google Analytics

_utmz

First

Slaat de verkeersbron / campagne op die uitlegt hoe men op de site kwam

Google Analytics

_utmv

First

Bijhouden van statistieken

Hotjar

_hjIncludedInSample

Third

Neemt gebruiker op in ons website optimalisatie programma

Hotjar

_hjMinimizedPolls

Third

Bevestigt gebruik van Poll functie

Hotjar

_hjUserID

Third

Onderscheidt gebruikers en sessies

Overige Cookies

Naam

Cookienaam

Type

Doel van de cookies

Zopim

_zlcmid

Third

Toepassing van chatfunctie in de webshop

 

De primaire doelstelling voor het plaatsen van cookies is om de gebruikerservaring te verbeteren en om data te verzamelen om gebaseerd daarop de gebruikerservaring nog verder te verbeteren. Mochten er andere aangetroffen cookies worden geplaatst door derde partijen, worden deze in ieder geval niet direct door IJssalon Venezia Di Agnoli zelf uitgelezen of verwerkt. Wij kunnen hier dan ook geen verantwoordelijkheid over afleggen.

Indien u vragen heeft over bepaalde andere cookies (zoals bijvoorbeeld Google, Zopim, Hotjar etc.) en hun gebruik, raden wij u aan om contact op te nemen met de betreffende partijen. 

 

Cookies verwijderen en weigeren
Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen en (nieuwe) cookies weigeren. Op de helppagina's van onder meer Internet ExplorerChromeFirefox en Safari vindt u de instructies. Als u cookies weigert of verwijdert, functioneren niet alle websites meer optimaal. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website adviseren wij cookies in te schakelen.